Επίσημος Αντιπρόσωπος PALS A.E.

Καλώδιο Επικοινωνίας CC-USB-RS485

Το καλώδιο επικοινωνίας CC-USB-RS485-150U εφαρμόζεται στους ελεγκτές EPEVER IPower-Plus, IPower, NPower, Tracer-AN (50-100A), Tracer-AN (10-40A), XTRA, Triron, VS-BN, Tracer-BN, LS-B, MSC-N, και GoMate, κ.λπ., με μήκος καλωδίου 1,5μ. Διαθέτει θύρα RJ45 για σύνδεση.

Logo EPEVERPV
Image

Επισκεψιμότητα

0001624
Today: 3
Total: 1,624